18/11/12

Λεβητες Πελλετ - Μελετη - Συμβουλες

Λεβητες Πελλετ με Δοχειο Αδρανειας

Έχετε ακούσει για τους λέβητες πέλλετ ότι είναι οικονομικοί και τελευταία όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται προς αυτή την μορφή συστήματος θέρμανσης. Για μία τέτοια εγκατάσταση απαιτείται μελέτη από μηχανολόγο-μηχανικό ειδικό στην ενεργειακή θέρμανση. Δεν αρκεί μία πρόταση που θα σας κάνει ένα κατάστημα πώλησης λεβήτων πέλλετ. Πριν καταλήξετε τι ισχύ θα έχει ο νέος σας λέβητας, διαβάστε τα πιό κάτω στοιχεία και θα κατανοήσετε πόσο σημαντικό είναι να παρεμβληθεί ένα δοχείο αδρανείας στο σύστημα θέρμανσης και πόση επιπλέον οικονομία θα σας προσφέρει. Λέβητας Πέλλετ

Συνδυασμος λεβητα πελλετ, ή ξυλολεβητα με δοχειο αδρανειας
Σε εγκαταστάσεις με λέβητες πέλλετ, ξύλου, λέβητες πυρόλυσης - απαερίωσης ξύλου, μπριγκέτας και βιομάζας, το δοχείο αδρανείας είναι ένα απαραίτητο στοιχείο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της προσθήκης του δοχείου αδρανείας σε τέτοιες εγκαταστάσεις είναι, ότι κατά τη μελέτη διαστασιολόγησης για επιλογή της ισχύος του λέβητα πέλλετ μπορεί να γίνει μείωση της ισχύος του κατά 10%-30%, σε σχέση με μία συμβατική εγκατάσταση που δεν συμπεριλαμβάνει δοχείο αδρανείας. Παρακάτω θα αναλύσουμε πως προκύπτει αυτή η μεγάλη οικονομία.

Διαδικασια επιλογης και διαστασιολογησης
Για την επιλογή του σωστού δοχείου αδρανείας καθώς και της ισχύος της πηγής θερμότητας απαιτείται μελέτη από έμπειρο μηχανολόγο μηχανικό και φυσικά κάποιοι υπολογισμοί. (Εδώ θα αναφερθούμε περισσότερο στον λέβητα πέλλετ. Η ίδια διαδικασία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε ξυλολέβητα, λέβητα φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας, κ.α.).
 

1) Αρχικά πρέπει να προσδιοριστεί το μέγιστο φορτίο που καλείται να καλύψει ο λέβητας. Αυτό προκύπτει μέσω μιας μελέτης θερμικών απωλειών. Αυτή η μελέτη πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως, ακόμα και όταν πρόκειται για αντικατάσταση υπάρχοντος λέβητα με άλλου τύπου, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί πως ο προηγούμενος λέβητας δεν ήταν "υπερδιαστασιολογημένος" (ή "υποδιαστασιολογημένος"). Οπότε μια αναλυτική μελέτη θα μας δείξει ποιές είναι οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και πόσα KW θα πρέπει να παράγει ο λέβητας που θα επιλέξουμε.
Προσοχή: Η διαστασιολόγηση του λέβητα πέλλετ είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Σε καμία περίπτωση ο λέβητας πέλλετ δεν πρέπει να υπερδιαστασιολογηθεί.
 

2) Στη συνέχεια πρέπει να προσδιοριστεί με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται, το μέγιστο φορτίο της ζήτησης για θέρμανση.

Υπαρχουσα εγκατασταση
Προσδιορισμός μέγιστου φορτίου θέρμανσης μέσω της κατανάλωσης καυσίμου και ωρών λειτουργίας
 

3) Αν πρόκειται με τον λέβητα πέλλετ να αντικαταστήσουμε ένα παλαιότερο σύστημα θέρμανσης (π.χ. λέβητα πετρελαίου), τότε οι καταναλώσεις καυσίμων των προηγουμένων ετών θα μας δώσουν μία καλή πληροφόρηση για να υπολογίσουμε τη μελλοντική κατανάλωση και το φορτίο θέρμανσης. Αρχικά θα πρέπει να μετατρέψουμε την ετήσια κατανάλωση καυσίμου σε ετήσια απαίτηση θέρμανσης (ετήσια κατανάλωση καυσίμου Χ θερμογόνο δύναμη καυσίμου Χ απόδοση συστήματος).

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, φαίνεται η διακύμανση των θερμοκρασιών του εξωτερικού χώρου - μία μέρα του χειμώνα - και οι αντίστοιχες ανάγκες θέρμανσης. Όπως φαίνεται, ένας λέβητας σπάνια λειτουργεί συνεχόμενα, δηλαδή σε πλήρες φορτίο. Επίσης είναι εμφανές πως αν επιλεγεί ένας λέβητας μικρότερος σε ισχύ, τότε αυτός θα συμπεριφέρεται πιό ομαλά στην ζήτηση για θερμότητα, δηλαδή θα δουλεύει μεν περισσότερες ώρες αλλά θα καταναλώνει μικρότερη ποσότητα καυσίμων. Η υπερδιαστασιολόγηση που συνήθως γίνεται για τους λέβητες ως κοινή πρακτική, είναι μία από τις κύριες αιτίες που καθιστούν μια εγκατάσταση θέρμανσης αντιοικονομική στην λειτουργία της. Μια εγκατάσταση που υπερθερμαίνεται δεν θεωρείται πετυχημένη εγκατάσταση. 


Στον κάθετο αριστερό άξονα του διαγράμματος αναγράφεται η Θερμοκρασία του Εξωτερικού Χώρου (περιβάλλοντος) και στον κάθετο δεξιό άξονα βλέπουμε ποσοστιαία την αντίστοιχη ανάγκη-ζήτηση για θερμότητα από τον λέβητα.
Στον οριζόντιο άξονα βλέπουμε τις 24 ώρες μιας ημέρας και μέσα στο διάγραμμα βλέπουμε μια καμπύλη η οποία σχηματίζεται από τον συνδυασμό των 3 αξόνων. Η καμπύλη μας δείχνει τις Ανάγκες Θερμότητας που στην ουσία ισοδυναμούν με τις Απώλειες Θερμότητας προς το Περιβάλλον. Όσο πιο πολύ κρύο έχει στον εξωτερικό χώρο, τόσο μεγαλύτερη είναι η Ανάγκη για Θερμότητα στον εσωτερικό χώρο.
 


Διάγραμμα Απωλειών / Αναγκών Θερμότητας

Βλέποντας το διάγραμμα, βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι ένας λέβητας σπάνια φτάνει στο 100% της ισχύος του κατά την λειτουργία του. Αυτό συμβαίνει διότι οι εγκαταστάσεις θέρμανσης κατασκευάζονται για να αντιμετωπίσουν την δυσμενέστερη περίπτωση, όπου δηλαδή έχουμε την χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος, αλλά αυτό στις 150 μέρες του χειμώνα πρακτικά ισοδυναμεί περίπου με 1-2 ημέρες. Επίσης βλέπουμε πως η κύρια ανάγκη για θέρμανση ξεκινάει αργά το βράδυ, μειώνεται αρκετά κατά τις 11 π.μ. και λίγο πριν τα μεσάνυκτα αυξάνει και πάλι.
Σε μία τέτοια εγκατάσταση, θα μπορούσε ένας λέβητας πέλλετ ή ξύλου με υποβοήθηση ηλιακών συλλεκτών κατά την διάρκεια της ημέρας, να αποθηκεύουν ενέργεια σε ένα δοχείο αδρανείας και αργότερα προς το βράδυ η αποθηκευμένη θερμότητα να διανέμεται στους χώρους που την χρειάζονται, χωρίς την απαραίτητη λειτουργία του λέβητα.
Σε θεωρητικό επίπεδο, ακόμα και μείωση της τάξης του 50% στην ισχύ του ξυλολέβητα θα μπορούσε να γίνει, εφόσον υπάρχει ένα ή περισσότερα σωστά διαστασιολογημένα δοχεία αδρανείας, αν και το 10%-25% είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Είναι σαφές πως η αποθήκευση θερμότητας με την μορφή ζεστού νερού είναι από τις πιο αποδοτικές μεθόδους αποθήκευσης ενέργειας. Σε συνδυασμό με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του ρευστού, μπορεί να γίνει θερμική διαστρωμάτωση σε ένα δοχείο αδρανείας, ώστε να γίνεται ταυτόχρονη παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης σε “δοχείο εντός δοχείου” (Tank in Tank) καθώς και συνδυασμός πολλών πηγών θερμότητας, ώστε κάθε εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες σχεδιασμού. Αυτό φυσικά απαιτεί ένα δοχείο αδρανείας υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας το οποίο να μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
 

4) Η όλη εγκατάσταση πρέπει να σχεδιαστεί από μηχανολόγο - μηχανικό και κυρίως πρέπει να διαστασιολογηθεί σωστά. Ο μηχανολόγος - μηχανικός θα κάνει την μελέτη των θερμικών απωλειών του κτιρίου, θα μελετήσει τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και βάσει αυτών, θα επιλέξει το καταλληλότερο σύστημα θέρμανσης σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη και θα διαστασιολογήσει τον λέβητα, το δοχείο αδρανείας, τις σωληνώσεις και όλα τα παρελκόμενα, ώστε να πετύχουμε την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία.
Έχουμε γίνει πολλές φορές μάρτυρες κακοσχεδιασμένων, αντιοικονομικών και σπάταλων εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Δοχεία Αδρανείας

Εύρος χρήσεων των δοχείων αδρανείας

  • Στην θέρμανση ή κλιματισμό, μικρής ή μεγάλης αποθήκευσης ζεστού ή κρύου νερού 
  • Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου η ζήτηση θερμότητας και η προσφορά θερμότητας, δεν συμβαδίζουν σε χρόνο ή σε ισχύ 
  • Σε εγκαταστάσεις με πολλές διαφορετικές πηγές θερμότητας 
  • Σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται θερμική διαστρωμάτωση μέσα στο δοχείο αδρανείας 
  • Ως ένα επιπλέον σύστημα ασφαλείας, όταν η προσφορά θερμότητας, υπερβαίνει την ζήτηση 
  • Σε εξειδικευμένες ενεργειακές εφαρμογές

Χαρακτηριστικά δοχείων αδρανείας
Εσωτερική επικάλυψη: εμαγιέ (glass) ψημένο στους 850° C
 

Αυτό σημαίνει ότι το νερό δεν έρχεται σε απ' ευθείας επαφή με την μεταλλική επιφάνεια του δοχείου.
 

Ισχυρή μόνωση 66-70mm αποσπώμενης πολυουρεθάνης χωρίς CFC & FCKW
 

Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση θερμικών απωλειών, καθόλη την διάρκεια του έτους. Διατήρηση του αποθηκευμένου θερμικού φορτίου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εύκολη μεταφορά στο λεβητοστάσιο, διαμέσου στενού διαδρόμου ή πόρτας, λόγω της αποσπώμενης μόνωσης.
 

Μεγάλες διατομές στις παροχές του δοχείου αδρανείας 1" & 1 ½"
 

Στην πράξη αυτό σημαίνει μικρή πτώση πιέσης λόγω τριβής κατά την ροή του νερού που εξέρχεται ή εισέρχεται εντός του δοχείου αδρανείας, καθώς και χαμηλότερες ταχύτητες εντός του δοχείου. Μικρότερη καταπόνηση του κυκλοφορητή, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, οικονομικότερη λειτουργία, μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος.
 

Μεγάλη αντοχή στις πιέσεις και στις υψηλές θερμοκρασίες
 

Το δοχείο αδρανείας είναι κατασκευασμένο να αντέχει σε μεγάλη πίεση λειτουργίας (Pmax λειτουργίας: 6 bar / Pmax δοκιμής: 15 bar για 5 λεπτά), καθιστώντας το προϊόν ασφαλές. Επίσης αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες νερού (Tmax λειτουργίας: +95° C) 

Δύο θέσεις για τοποθέτηση αισθητήριου θερμοκρασίας
 

Η ύπαρξη αυτών των θέσεων εξασφαλίζει την βέλτιστη παρακολούθηση της θερμικής διαστρωμάτωσης, μέσα στο δοχείο αδρανείας.
 

Πολλές παροχές για δυνατότητα σύνδεσης με πολλές πηγές ενέργειας
 

Η ύπαρξη παροχών διατομής 1 ½", εξασφαλίζει την συμβατότητα με οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. 

Αυτονομία θέρμανσης
 

Στο δοχείο αδρανείας μπορούν να προστεθούν μέχρι και 5 ηλεκτρικές αντιστάσεις των 9 KW (κατόπιν παραγγελίας) με επιλογέα χρήσης (από 9 KW μέχρι 45 KW) ώστε το δοχείο αδρανείας να μπορεί να λειτουργεί και αυτόνομα για θέρμανση του νερού (χωρίς να λειτουργεί ο λέβητας).

Ποιό δοχείο αδρανείας είναι το κατάλληλο για τον λέβητά μου
 

Συνιστούμε περίπου 25 λίτρα δεξαμενής για κάθε 1kW θερμικής ισχύος εξόδου του λέβητα.

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS BOILERS

ASSOS BOILERS

Η Assos Boilers είναι μία υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα που παράγει δοχεία αδρανείας, μπόιλερ και ηλιακούς θερμοσίφωνες, υψηλής τεχνολογίας, με διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου